- Dyrygent -

Dyrygent - Grzegorz Oliwa
Grzegorz Oliwa urodził się 27 maja 1970 roku w Rzeszowie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rzeszowie, rozpoczął studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, które ukończył w 1997 r. W wyniku przeprowadzonego przewodu artystycznego w Akademii Muzycznej w Krakowie uzyskał w dniu 28 stycznia 2002 roku kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej, w zakresie dyscypliny artystycznej  prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. W wyniku przeprowadzonego przewodu habilitacyjnego w Akademii Muzycznej w Poznaniu uzyskał w dniu 20 czerwca 2008 r. tytuł doktora habilitowanego w zakresie dyrygentury. Postępowanie o nadanie tytułu profesora sztuk muzycznych przeprowadzone zostało na Akademii Muzycznej w Gdańsku i zakończyło się postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r.

Jeszcze podczas studiów w 1992 roku, Grzegorz Oliwa rozpoczął pracę zawodową w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Strzyżowie, w charakterze nauczyciela przedmiotów teoretycznych i chóru szkolnego. W latach 1997-1999 pracował w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie prowadząc zajęcia z chóru. W 1999 roku objął stanowisko dyrektora PSM I stopnia w Strzyżowie.

Od 1994 roku jest instruktorem muzycznym w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie. W latach 1990-2002 był liderem grupy wokalnej „Fiat Singers”, specjalizującej się w wykonawstwie muzyki gospel i spiritual.

Grzegorz Oliwa jest także założycielem i dyrygentem Strzyżowskiego Chóru Kameralnego, który powstał w 1994 r. przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie.

Koncertował także z Chórem Filharmonii Śląskiej, Tarnowską Orkiestrą Kameralną oraz Przemyską Orkiestrą Kameralną. Wspólnie z Rzeszowską Orkiestrą Kameralną dokonał również nagrań utworów znajdujących się w zbiorach biblioteki Muzeum-Zamku w Łańcucie - „Muzykalia łańcuckie” oraz „Muzykalia łańcuckie – koncerty” – z udziałem Joanny Supranowicz, Roberta Naściszewskiego i Tomasza Strahla.

Od 1998 jest pracownikiem naukowym na Wydziale Muzyki (wcześniej Instytut Muzyki) Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora. Od stycznia 2014 r. pełni funkcję prodziekana ds. studenckich i rozwoju.

Od 2001 roku jest członkiem zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, od 2002 dyrektorem artystycznym, a od 2005 roku pełni funkcję prezesa tego stowarzyszenia. Prowadził również wielokrotnie seminaria i wykłady dla dyrygentów oraz uczestniczył w pracach jury różnorakich festiwali chóralnych.

W latach 1999-2006 pełnił funkcję wiceprezesa Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego. Od 2001 roku jest członkiem Strzyżowskiego Towarzystwa Muzycznego a od 2014 jego wiceprezesem. W 2003 roku został wpisany na listę ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2006 roku jest regionalnym koordynatorem Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, obecnie kuratorem Akademii Chóralnej działającej przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Od 2007 roku jest członkiem zarządu Stowarzyszenia „Musicus” Kameraliści Rzeszowscy.

Aby zalogować się do strefy dla chórzystów wpisz poniżej hasło

Zaloguj

Anuluj

Nieprawidłowe hasło